El nostre lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per personalitzar la navegació, millorar els seus serveis i mostrar publicitat relacionada amb les preferències de l'usuari mitjançant l'anàlisi dels hàbits de navegació. Si continueu navegant, consentiu el seu ús d'acord amb la nostra política de cookies. Veure més informació.

IDEC - Universitat Pompeu Fabra

ES / CAT / ENG
Inici > Estudiants > Beques i finançament > Ajuts per programa

Beques i finançament

Ajuts per programa

Determinats programes de l'UPF-IDEC ofereixen als seus futurs estudiants ajuts específics. Actualment, pots beneficiar-te d'aquests ajuts per als màsters següents:

 • Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental

  L'Obra Social "la Caixa" ofereix un programa de bonificacions per captar el talent a través del finançament d'un percentatge determinat del cost de la matrícula del Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental.

  Dotació
  Fins a un màxim del 40% de la matrícula del màster.

  Procediment
  Un cop formalitzada l'admissió al màster, l’estudiant haura de realitzar la sol·licitud de la bonificació mitjançant la presentació d'una carta de motivació i argumentació de la sol·licitud de l'ajuda, l'expedient acadèmic i el currículum.

  Criteris d'adjudicació
  S'evaluarà majoritàriament l'expedient acadèmic de l’estudiant. També es podran considerar altres característiques dels candidats, com ara els mèrits professionals, la universitat d'origen o altres mèrits personals.

  Notificacions de les bonificacions
  La unitat gestora del màster enviarà una carta a cada sol·licitant amb la notificació formal de l'adjudicació o la denegació de la bonificació.

 • Màster en Creació Literària

  La Fundació Privada Institut d'Educació Contínua i la Universitat Pompeu Fabra ofereixen un Programa d'Ajudes a l'Estudi per captar el talent a través del finançament d'un percentatge determinat del cost de la matrícula del màster.

  Dotació
  La dotació de l'Ajut a l'Estudi serà de fins a un màxim del 20% de la matrícula del màster.

  Procediment
  Un cop formalitzada l'admissió al màster, cal fer la sol·licitud de l'Ajut a l'Estudi mitjançant la presentació d'una carta de motivació i argumentació de la sol·licitud de l'ajut, l'expedient acadèmic i el currículum.

  Criteris d'adjudicació
  L'avaluació de l'expedient acadèmic serà la principal eina que s'utilitzarà per a determinar l'adjudicació de les Ajudes a l'Estudi. També es podran considerar altres característiques dels candidats, com ara els mèrits professionals, la universitat d'origen o altres mèrits personals.

  Notificacions de les Ajudes a l'Estudi
  La unitat gestora del màster enviarà una carta a cada sol·licitant amb la notificació formal de l'adjudicació o la denegació de l'ajut.

 • Màster Universitari en Advocacia

  La Fundació Privada Institut d'Educació Contínua i la Universitat Pompeu Fabra ofereixen els següents ajuts a l'estudi per al Màster Universitari en Advocacia:

  • Ajut a l'estudi per mèrits acadèmics: la dotació d'aquests ajuts serà de fins a un 40% de la matrícula del màster.
  • Ajuda a l'estudi per situació econòmica desfavorable: la dotació d'aquests ajuts serà de fins a un 20% de la matrícula del màster.

  Els 2 tipus d'ajuts són compatibles i se sol·liciten un cop obtinguda l'admissió. En la comunicació de l'admissió s'indicarà com sol·licitar els ajuts i presentar la documentació necessària.

  Termini de la sol·licitud i presentació de la documentació
  Serà possible sol·licitar els ajuts a l'estudi i presentar la documentació requerida en els 10 dies naturals posteriors a la data de l'admissió. La sol·licitud s'efectuarà a través d'un enllaç disponible a la mateixa comunicació d'admissió.

  Resolució:
  La resolució s'enviarà per correu electrònic un mes després de la finalització del termini de sol·licitud. La petició d'ajut a l'estudi no eximeix del pagament de reserva de plaça a la data indicada en la comunicació d'admissió. El descompte relatiu al percentatge d'ajut atorgat s'aplicarà a l'import restant de la matrícula.

  Documentació requerida:
  Per a ambdós ajuts es demanarà que el sol·licitant enviï la següent documentació a través d'una plataforma online:

  1. Ajut per mèrits acadèmics
   • Una carta en la qual es detallen els motius pels quals s'és mereixedor de l'ajut.
  2. Ajut per situació econòmica desfavorable
   • Una carta en la qual es detallen els motius pels quals s'és mereixedor de l'ajut. A més serà necessari enviar la següent documentació:
    1. Sol·licitants que estudien i no treballen
     • Full resum de la darrera declaració de la renda de la unitat familiar (a Espanya, model 100)
    2. Sol·licitants que treballen per compte d'altri
     • Full resum de la darrera declaració de la renda (a Espanya, model 100)
     • Darrera nòmina
     • Certificat d'ingressos d'empresa (a Espanya, model 190)
    1. Sol·licitants que treballen per compte propi
     • Declaració d'alta d'autònoms
     • Full resum de la darrera declaració impositiva
    2. Sol·licitants en situació d'atur
     • Certificat que acrediti la situació d'atur (a Espanya, disponible a les oficines del Servei Públic d'Ocupació Estatal)

  El Comitè d'Ajuts a l'Estudi es reserva el dret de demanar qualsevol altra documentació al sol·licitant en el cas que ho consideri oportú per la seva avaluació. L'incompliment dels esmentats requeriments documentals serà causa de desestimació de la petició.

  Motius de revocació de l'Ajut:

  • Falsedat documental en l'acreditació dels mèrits i característiques que han donat lloc a la concessió.
  • Baixa del màster per qualsevol causa: acadèmica, voluntària o disciplinària.
  • Qualificació de «no apte» al màster.

  La revocació de l'ajut comporta l'obligació d'abonar a la Fundació IDEC l'import corresponent a l'ajut percebut.

  Aquest programa disposa d'un programa d'ajuts propi mitjançant el que l'UPF-IDEC i la Universitat Pompeu Fabra col·laboren en el finançament d'una part important del preu de la matrícula. Per aquest motiu, els alumnes d'aquest programa no podran sol·licitar una beca Talent.

 • Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials

  La Fundació Privada Institut d'Educació Contínua i la Universitat Pompeu Fabra ofereixen un Programa d'Ajudes a l'Estudi per captar el talent a través del finançament d'un percentatge determinat del cost de la matrícula del màster.

  Dotació
  La dotació de l'Ajut a l'Estudi serà de fins a un màxim del 20% de la matrícula del màster.

  Procediment
  Un cop formalitzada l'admissió al màster, cal fer la sol·licitud de l'Ajut a l'Estudi mitjançant la presentació d'una carta de motivació i argumentació de la sol·licitud de l'ajut, l'expedient acadèmic i el currículum.

  Criteris d'adjudicació
  L'avaluació de l'expedient acadèmic serà la principal eina que s'utilitzarà per a determinar l'adjudicació de les Ajudes a l'Estudi. També es podran considerar altres característiques dels candidats, com ara els mèrits professionals, la universitat d'origen o altres mèrits personals.

  Notificacions de les Ajudes a l'Estudi
  La unitat gestora del màster enviarà una carta a cada sol·licitant amb la notificació formal de l'adjudicació o la denegació de l'ajut.

Recorda que si a més d'un d'aquests ajuts decideixes sol·licitar també la Beca Talent, en cas que se't concedeixin tots dos només et podràs beneficiar d'un.


Twitter Linkedin Bookmark and Share
© IDEC-Universitat Pompeu Fabra